O firmie


Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Kosman oferuje kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych, instytucji oraz podmiotów gospodarczych.

Priorytetem dla Kancelarii jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb Klientów. Kancelaria kieruje się przede wszystkim zasadami poufności, uczciwości, rzetelności, zaangażowania oraz zapewnienia Klientowi komfortu w zakresie świadczonych usług prawniczych.

Oferując kompleksową obsługę prawną, Kancelaria stale współpracuje z doradcą podatkowym oraz biurem rachunkowym, jak również adwokatami i radcami prawnymi – specjalistami z różnych obszarów prawnych.

Kancelaria stosuje nowoczesne metody pracy aktywnie wykorzystując możliwości, jakie niesie rozwój technologii informatycznych. Dzięki temu, odległość nie jest żadną przeszkodą.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług,
Radca Prawny Urszula Kosman


Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydziału Prawa i Administracji oraz członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Wiedzę niezbędną do rzetelnego wykonywania zawodu zdobyłam podczas studiów oraz aplikacji radcowskiej. Dzięki pracy oraz odbytym praktykom w Kancelariach: Adwokackiej, Radcy Prawnego oraz Notarialnej pozyskałam doświadczenie związane z prawem cywilnym i gospodarczym, prawem pracy oraz energetycznym, jak również umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem. Praca w Kancelarii Radców Prawnych, umożliwiła ponadto na uzyskanie doświadczenie w występowaniu przed organami sprawiedliwości. Natomiast praca u Doradcy Podatkowego pogłębiła moją wiedzę w zakresie prawa podatkowego i finansowego. Praktyka odbyta w Stałym Przedstawicielstwie przy Radzie Europy w Strasburgu umożliwiła zapoznanie się z metodami współpracy polskich organów wymiaru sprawiedliwości z organami Rady Europy.

Dotychczasowe doświadczenie, praktyka w różnych podmiotach, jak organizacja międzynarodowa, biuro doradcy podatkowego, a przede wszystkim kancelarie, gdzie miałam możliwość zapoznania się z praktycznym zastosowaniem prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa energetycznego i procedury administracyjnej, umożliwiają kompleksową obsługę prawną, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest wraz z Klientem, biorąc pod uwagę zaawansowanie i trudność danej sprawy. Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia Kancelarii jest uzależniony także od formy świadczonej obsługi prawnej tj.  czy świadczenie usług prawnych odbywa się w oparciu o umowę zlecenia stałej obsługi prawnej, czy też na podstawie zlecenia jednorazowego.

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone na podstawie jednorazowych zleceń udzielonych przez Klientów indywidualnych, gdy chodzi o sprawy sądowe, obejmuje: honorarium ustalone w umowie zawartej z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi oraz wynagrodzenie zasądzone na rzecz Klienta tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną może być ustalone:  – godzinowo, tj. wynagrodzenie będzie określane na podstawie liczby godzin poświęconych na prowadzenie obsługi prawnej;  – ryczałtowo, tj. strony ustalają wynagrodzenie w określonej kwocie;

Wysokość wynagrodzenia jest określana z uwzględnieniem minimalnych stawek za czynności radcy prawnego, przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 r. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.). W Rozporządzeniu stawki są określone z uwzględnieniem rodzaju spraw lub wartości przedmiotu sprawy.

Wynagrodzenie radcy prawnego podlega negocjacjom, podobnie jak wysokość stawki godzinowej, wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, a także wynagrodzenia za określone czynności.


Masz ciekawą sprawę do rozwiązania?

Daj nam kilka faktów, a ja zajmę się wszystkim!

Usługi

Obsługa prawna przedsiębiorców
Obsługa prawna przedsiębiorców koncentruje się w głównej mierze na udzieleniu pomocy prawnej
Więcej
Obsługa prawna przedsiębiorców
Kancelaria oferuje podjęcie czynności doradztwa podatkowego
Więcej
Doradztwo podatkowe
Pomoc prawna udzielana na rzecz klientów indywidualnych obejmuje porady w postaci konsultacji osobistych oraz reprezentowania strony
Więcej
Spory sądowe i arbitrażowe
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie przygotowywania i prowadzenia procesów oraz reprezentacji w sporach sądowych i arbitrażowych
Więcej

Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Kosman

ul. Dekabrystów 68/76 lok. 24, 42-202 Częstochowa